M2HOME Nieruchomości współpracuje z doświadczonym rzeczoznawcą rynku Białostockiego.

Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego oferuje dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Wykonuje analizy rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości m.in.: nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieruchomości gruntowe zabudowane (domy mieszkalne, obiekty usługowe, handlowe, hale i magazyny), lokale mieszkalne, lokale usługowe.

Poszerzone kwalifikacje o:

  • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
  • Szacowanie wartości nieruchomości na potrzeby urzędów skarbowych
  • Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego

Nasz Rzeczoznawca przy wykonywaniu wyceny działa na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca Działa na terenie województwa podlaskiego: Białystok i okolice ( powiat ).